• O szkole

    • Dyrektor Szkoły – mgr Ewa Subda
     Wicedyrektor Szkoły – mgr Joanna Krzyżak

     Wicedyrektor Szkoły – mgr Urszula Wójcik

     Przewodniczący Rady Rodziców – Maciej Tryniszewski

      

      

     Misja Szkoły

      

     „Szkoła równych szans, wspierająca talenty i spełniająca nadzieje uczniów, rodziców i nauczycieli”