• Zestaw podręczników szkolnych

    w Szkole Podstawowej nr 1

    im. Tadeusza Kościuszki  

    w Ostrowi Mazowieckiej

    na rok 2021/2022

      

    Numer dopuszczenia

    na liście MEN

    Przedmiot

    Autor

    Tytuł

    Wydawnictwo

    KLASA I – zakupuje szkoła- dotacja MEN

    Dotacja nie obejmuje religii – należy zakupić

    język polski; cz.1   i 2: 813/1/2017, cz. 3i 4: 813/2/2017 , matematyka; cz.1 813/1/2017, cz.2 813/2/2017

    Edukacja wczesnoszkolna

    Język polski : E. Schumacher, I. Zarzycka; K. Preibisz-Wala, matematyka : prof. dr hab. J. Hanisz, A.Chankowska, K.Łyczek.

     

    Szkolni Przyjaciele                ( język polski cz. 1-4, matematyka cz.1-2)

    + zeszyty ćwiczeń Szkolni Przyjaciele (matematyka , język polski)

    WSiP

    819/1/2017

    Język angielski

    T. Lochowski, C. Bruni

    New English Adventure, poziom 1 (podręcznik i  zeszyt ćwiczeń)

    Pearson

    AZ-11-01/18-KI-4/20

    Religia

    Ks. K.Mielnicki, E.Kondrak

    „Poznaję Boży świat”(podręcznik)

    Jedność

    KLASA II – zakupuje szkoła -dotacja MEN

    Dotacja nie obejmuje religii  – należy zakupić

    język polski; cz.1   i 2: 813/3/2018, cz. 3i 4: 813/4/2018 , matematyka; cz.1 813/3/2018, cz.2 813/4/2018

    Edukacja wczesnoszkolna

    E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz

    Szkolni Przyjaciele                  ( język polski cz. 1-4, matematyka cz.1-2)

    + zeszyty ćwiczeń Szkolni Przyjaciele (matematyka , język polski)

    WSiP

    819/2/2018

    Język angielski

    Viv Lambert, Anna Worrall, A. Tkacz Konsultacje:

    M. Bogucka

    New English Adventure, poziom 2 (podręcznik i  zeszyt ćwiczeń)

    Pearson

     

    Religia

    Ks. K. Mielnicki,

    E. Kondrak

    „Odkrywam Królestwo Boże” (podręcznik)

    Jedność

    KLASA III – zakupuje szkoła- dotacja MEN

    Dotacja nie obejmuje religii  – należy zakupić

    język polski; cz.1   i 2: 813/5/2019, cz. 3i 4: 813/6/2019 , matematyka; cz.1 813/5/2019, cz.2 813/6/2019

    Edukacja wczesnoszkolna

    E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz

    Szkolni Przyjaciele                      ( język polski cz. 1-4, matematyka cz.1-2)

    + zeszyty ćwiczeń Szkolni Przyjaciele (matematyka , język polski)

    WSiP

    819/3/2019

    Język angielski

    Viv Lambert, Anna Worrall, A. Tkacz Konsultacje:

    M. Bogucka

    New English Adventure, poziom 3 (podręcznik i  zeszyt ćwiczeń)

    Pearson

    AZ-13-01/12-KI-4/13

    Religia

    Ks. dr.T. Śmiech, E. Kondrak ,B.Nosek

    „Jezus jest z nami”(podręcznik + ćwiczenia)

    Jedność

    KLASA IV – zakupuje szkoła -dotacja MEN

    Dotacja nie obejmuje religii– należy zakupić

    867/1/2017

    Język polski

    A. Łuczak,

    A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban

    „Między nami”

    Język polski. Klasa IV

    (podręcznik)

    GWO

    832/1/2017

    Matematyka

    B. Dubiecka-Kruk,                P. Piskorski,

    A. Gleirscher,   E. Malicka,

    E. Pytlak

    „Matematyka  4”(podręcznik)

    WSiP

    877/1/2020 /z 1

    Historia

    B. Olszewska,

    W. Surdyk-Fertsch,

    G. Wojciechowski

    „Wczoraj  i  dziś”.

    Klasa 4 (podręcznik)

    Nowa Era

    831/1/2017

    Język angielski

    Nick Beare

    (podr.)

    Katherine Stannett (ćw.)

    „Brainy- klasa IV”

    (podręcznik + ćwiczenia)

    Macmillan

    863/2017

    Przyroda

    M. Marko- Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz 

    „Tajemnice przyrody”

    (podręcznik)

    Nowa Era

    850/1/2017

    Technika

    B. Bogucka-Osińska, D. Łazuchiewicz

    „Karta rowerowa.

    Bądź bezpieczny na drodze .

    Podręcznik do techniki”

    WSiP

    852/1/2017

    Muzyka

    Monika Gromek,

    Grażyna Kilbach

    „Lekcja muzyki”  Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej (podręcznik -nowa edycja 2020–2022)

    Nowa Era

    903/1/2017

    Plastyka

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

    „Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej (podręcznik)

    Nowa Era

    AZ-21-02/12-KI-1/12

    Religia

    ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

    „Miejsca pełne BOGActw”

    (podręcznik)

    Jedność

    KLASA V – zakupuje szkoła -dotacja MEN

    Dotacja nie obejmuje religii– należy zakupić

    867/2/2018

    Język polski

    A.Łuczak

    A.Murdzek

    „Między nami 5”

    Język polski

    (podręcznik)

    GWO

    787/2/2018

    Matematyka

    B. Dubiecka-Kruk,               P. Piskorski,

    E. Malicka,

    A. Dubiecka

    „Matematyka 5”

    (podręcznik)

    WSiP

    877/2/2018

    Historia

    G. Wojciechowski

    „Wczoraj i dziś”

    Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

    (podręcznik)

    Nowa Era

    831/2/2018

    Język angielski

    N. Beare

    Brainy 5

    (podręcznik + ćwiczenia)

    Macmillan

    862/1/2018

    Biologia

    E. Jastrzębska,

    E. Kłos,

    W. Kofta,

    E. Pyłka - Gutowska

    „Biologia 5”

    (podręcznik)

    WSiP

    906/1/2018

    Geografia

    F. Szlajfer,

    Z. Zaniewicz,

    T. Rachwał,

    R. Malarz

    „Planeta Nowa”

    Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

    (podręcznik)

    Nowa Era

    850/2/2017

    Technika

    E. Bubak,

    E. Królicka,

    M. Duda

    „Technika na co dzień”

    Podręcznik 4 – 6

    (podręcznik)

    WSiP

    852/2/2018

    Muzyka

    Monika Gromek

    Grażyna Kilbach

    „Lekcja muzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy piątej

    Nowa Era

    903/2/2018

     

    Plastyka

    Jadwiga Lukas,

    Krystyna Onak

    „Do dzieła 5” Podręcznik do plastyki dla klasy 5

     

    Nowa Era

    AZ-21-01/20-KI-2/20

    Religia

    ks. K. Mielnicki,

    E. Kondrak

     

     

    „Szczęśliwi ,którzy szukają prawdy”

    (podręcznik)

    Jedność

    KLASA V I – zakupuje szkoła -dotacja MEN

    Dotacja nie obejmuje religii– należy zakupić

    867/3/2019

    Język polski

    A.Łuczak,

    A.Murdzek

    „Między nami 6”

    Język polski

    (podręcznik)

    GWO

    832/3/2019

    Matematyka

    B. Dubiecka-Kruk,               P. Piskorski,

    T. Malicki,

    A. Dubiecka

    „Matematyka 6”

    (podręcznik)

    WSiP

    877/3/2019

    Historia

    B.Olszewska,

    W. Surdyk – Fertsch,

    G. Wojciechowski

    „Wczoraj i dziś”

    Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

    (podręcznik)

    Nowa Era

    800/3/2018

    Język angielski

    S. Wheeldon,

    P. A. Davies,

    P. Shipton,

    „Steps Plus dla klasy VI. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej

    (podręcznik)

    OXFORD

    862/2/2019

    Biologia

    E. Jastrzębska,

    E. Kłos,

    W. Kofta,

    E. Pyłka - Gutowska

    „Biologia 6”

    (podręcznik)

    WSiP

    906/2/2019

    Geografia

    T. Rachwał,

    R. Malarz,

    D. Szczypiński

    „Planeta Nowa”

    Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

    (podręcznik)

    Nowa Era

    850/2/2017

    Technika

    E. Bubak,

    E. Królicka,

    M. Duda

    „Technika na co dzień”

    Podręcznik 4 – 6

    (podręcznik)

    WSiP

    852/3/2019

    Muzyka

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

    „Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej”                (podręcznik)

    Nowa Era

    903/3/2018

    Plastyka

     

    Jadwiga Lukas,

     Krystyna Onak

     

         

    „Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej” (podręcznik)

    Nowa Era

    AZ-22-01/20-KI-4/21

    Religia

    ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

    „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.”

     

    Jedność

    KLASA V II – zakupuje szkoła -dotacja MEN

    Dotacja nie obejmuje religii– należy zakupić

    867/4/2017

    Język polski

    A. Łuczak, E. Prylińska ,A. Suchowierska

    „Między nami –klasa VII”(podręcznik)

    GWO

    831/4/2020

    Język angielski

    Catlerine               McBeth (podr.)

    Katherine Stannett (ćw.)

    „ Brainy 7” (podręcznik + ćwiczenia)

    Macmillan

    798/1/2017

    Język niemiecki

    A. Potapowicz,

    K.Tkaczyk

     

    „AHA! Neu”(podręcznik + ćwiczenia)

    WSiP

    832/4/2017

    Matematyka

    A. Makowski ,

    P. Masłowski,

    A. Toruńska

    „Matematyka 7”

    (podręcznik)

    WSiP

    862/3/2017

    Biologia

    E. Jastrzębska,

    E. Kłos,

    W. Kofta,

    A. Michalik,

    E. Pyłka-Gutowska

    „Biologia 7”

    (podręcznik)

    WSiP

    820/1/2017

    Chemia

    J. Smolińska ,

    H. Gulińska

    „Ciekawa chemia 7” (podręcznik i ćwiczenia)

    WSiP

    885/1/2017

    Fizyka

    G. Francuz-Ornat, T. Kulawik.

    M. Nowotny-Różańska

    „Spotkania z fizyką 7”

    (podręcznik)

    Nowa Era

    906/3/2019/z 1

    Geografia

    R. Malarz , M.Szubert,

    T.Rachwał

    „Planeta Nowa 7”

    (podręcznik)

    Nowa Era

    877/4/2020/z 1

    Historia

    S. Roszak,

    A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

    „Wczoraj i dziś”. Klasa 7(podręcznik)

    Nowa Era

    852/4/2020

    /z1

    Muzyka

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

    „Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej (podręcznik -nowa edycja 2020–2022)

    Nowa Era

    903/4/2020

    /z1

    Plastyka

    Marta Ipczyńska,

    Natalia Mrozowiak

    „Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej (podręcznik-nowa edycja 2020-2022)

    Nowa Era

    AZ-31-01/13-KL-3/13

    Religia

    ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

    Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

    Jedność

    KLASA V III – zakupuje szkoła -dotacja MEN

    Dotacja nie obejmuje religii– należy zakupić

    867/5/2018

    Język polski

    A. Łuczak, E. Prylińska ,A. Krzemieniewska -Kleban

    „Między nami –klasa VIII”(podręcznik)

    GWO

    831/5/2021

    Język angielski

    C.McBeth

    Brainy 8 (podręcznik + ćwiczenia)

    Macmillan

    798/2/2017

    Język niemiecki

    A. Potapowicz , K.Tkaczyk

    „AHA! Neu”(podręcznik + ćwiczenia)

    WSiP

    832/5/2018

    Matematyka

    A. Makowski ,

    P. Masłowski,

    A. Toruńska

    „Matematyka 8”

    (podręcznik)

    WSiP

    862/4/2018

    Biologia

    E. Jastrzębska,

    E. Kłos,

    W. Kofta,

    A. Michalik,

    E. Pyłka-Gutowska

    „Biologia 8”

    (podręcznik)

    WSiP

    820/2/2018

    Chemia

    H. Gulińska,

    J. Smolińska

    „Ciekawa chemia 8”(podręcznik  i ćwiczenia)

    WSiP

    885/2/2018

    Fizyka

    G. Francuz-Ornat, T. Kulawik. M. Nowotny-Różańska

    „Spotkania z fizyką 8”

    (podręcznik)

    Nowa Era

    906/4/2018

    Geografia

    T. Rachwał,

    D. Szczypiński

    „Planeta Nowa”

    Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

    (podręcznik)

    Nowa Era

    877/5/2018

    Historia

    R. Śniegocki,

    A. Zielińska

    „Wczoraj i dziś”

    Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

    (podręcznik)

    Nowa Era

    874/2017

    Wiedza o społeczeństwie

    I.Janicka, A. Janicka, A. Kucia-Maćkowska,

    „Dziś i jutro”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.

    Nowa Era

    923/2018

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    B.Breitkopf,

    D. Czyżow

    „Edukacja dla bezpieczeństwa 8”

    (podręcznik)

    WSiP

    AZ-32-01/13-KI-4/14

    Religia

    ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

    „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

    (podręcznik)

     

    Jedność

    MATERIAŁY DODATKOWE:

    978-83-8080-378-7

    SPE

    A.Borowska-Kociemba

    M.Krukowska

    „Uczę się z kartami pracy”

    Harmonia

    978-83-8080-403-6

    SPE

    A.Borowska-Kociemba

    M.Krukowska

    „Ja i moje otoczenie”

    Harmonia