• Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych

   w roku szkolnym 2022/2023

    

   W roku szkolnym 2022/2023 wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą następujące dni:

   - 31.10.2022 r. (poniedziałek)

   - 02.05.2023 r. (wtorek)

   - 23-25.05.2023 r. (wtorek, środa i czwartek - uczniowie klas ósmyk piszą egzaminy)

   - 09.06.2023 r. (piątek)

   - 21. i 22.06.2023 r. (środa i czwartek)

    

    

    • Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022

    • W roku szkolnym 2021/2022 wolne od zajęć edukacyjnych będą następujące dni:

     12.11.2021 - piątek

     02.05.2022 - poniedziałek

     24. - 26.05.2022 - wtorek, środa, czwartek (ósmoklasiści piszą w tym czasie egzaminy)

     17.06.2022 - piątek

     22. - 23.06.2022 - środa, czwartek

      

    • Rekolekcje

    • Rekolekcje wielkopostne w SP1

      

     Na podstawie § 10 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach po uzgodnieniu z proboszczem parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w  dniach 15 - 16 marca br. uczniowie zostają zwolnieni z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

     W tych dniach w szkole nie będą odbywać się zajęcia lekcyjne, a jedynie opiekuńcze dla uczniów klas I-III, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.