• KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    NR1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

    ROK SZKOLNY 2023/2024

     

     

    ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    • 04.09.2023

    Zakończenie roku szkolnego

    • 21.06.2024

    Ferie i dni wolne

    • Zimowa przerwa świąteczna
    • Ferie zimowe
    • Wiosenna przerwa świąteczna

     

    • 23.12.2023 – 01.01.2024
    • 15.01.2024 – 26.01.2024
    • 28.03.2024 – 02.04.2024

    Dodatkowe dni wolne

    • 22.12.2023
    • 29 – 30.04.2024
    •  02.05.2024
    •  14 – 16.05.2024
    • 31.05.2024

    Święta Państwowe

    • Święto Niepodległości – klasy I-III
    • Święto Niepodległości – klasy IV – VIII
    • Święto Konstytucji 3-go Maja – klasy I - III
    • Święto Konstytucji 3-go Maja – klasy IV – VIII\

     

    • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – 1 marca – klasy IV – VIII
    •  
    • Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów – 24 marca (święto związane z kamieniami przed szkołą) – znicze, wiązanki kwiatów, jakiś akcent
    •  
    • Dzień Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej – 13 kwietnia
    •  
    • Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia

     

    •   Wychowawcy klas 2
    •   Wychowawcy klas 8
    •    Wychowawcy klas 3
    • Wychowawcy klas 6

     

    •  Beata Rydzewska, Jolanta Malec

     

    • Beata Rydzewska, Jolanta Malec, Radosław Suchodolski

     

     

    •   Radosław Suchodolski

     

    • Beata Rydzewska

     

    Uroczystości szkolne:

     

    • Oprawa muzyczna – wg harmonogramu imprez
    • Ślubowanie pierwszych klas – początek października
    • Otrzęsiny klas IV
    • Dzień głośnego czytania – 29 września
    • Dzień Tabliczki Mnożenia – 17 listopada
    • Święto Edukacji Narodowej – 14 października
    • Dzień Papieski – 16 października
    • Dzień Praw Dziecka – 20 listopada

     

    • Światowy Dzień Życzliwości i pozdrowień – 21 listopada
    • Andrzejki
    • I Ty możesz zostać Św. Mikołajem oraz Wylosuj Anioła
    • Jasełka Bożonarodzeniowe
    • Dzień Bezpiecznego Internetu – 8.02.2023 r
    • Dzień Matematyki
    • Święto Szkoły - akademia – 22 marca 2024
    • Święto Szkoły – konkursy

     

    • Międzynarodowy Dzień Książki dla        Dzieci
    • Dzień Ziemi

     

    • Dzień Europy

     

    • Dzień polskiej niezapominajki
    • Dzień Matki

     

    • Dzień Dziecka

     

    • Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka
    • Dzień Babci i Dziadka

     

     

    • Dzień Zdrowia z programem „Trzymaj formę”

     

     

    • K. Trętowska

     

    • P. K. Hartman

     

    •  X. 2023r - SU
    • Nauczyciele języka polskiego, SU kl. I-III
    •  M. Karpińska
    •  SU

     

    •  Nauczyciele religii
    •  rzecznik praw dziecka + Szkolny Klub UNICEF
    • SU

     

    •  Wychowawcy klas
    •  K. Brzostek, B. Brzostek

     

    •  M. Osiecka + Ksiądz
    •  G. Duda
    •  N-le matematyki
    •  Wychowawcy klas 7

     

    • B. Rydzewska, J. Malec, K. Szurnicka - Lasoń
    •  Biblioteka

     

    •  I. Wesołowska, A. Mateusiak, J. Dziełak, K. Nagórka
    •  E. Ślepowrońska, C. Polak, J. Dziełak, K. Trojanowska-Pęksa
    •  A. Kożuchowska

     

    •  Wychowawcy klas I – III (obowiązkowo w klasach I – uroczysta akademia)
    •  Wychowawcy klas I – VIII oraz nauczyciele WF - u
    •  Leszek Sommer
    • Wychowawcy klas I – III (obowiązkowo w klasach II – uroczysta akademia)
    •  Anna Kożuchowska, M. Świedzińska

     

    SPRAWDZIANY KOMPETENCJI UCZNIÓW

    Diagnoza j. polski:

    kl. IV –  wrzesień 2023, maj 2024

    kl. V, VI,  VII – maj 2024

    n-le j. polskiego

    Diagnoza matematyka:

    kl. IV – wrzesień 2023, maj 2024

    kl. V, VI,  VII – sprawdziany dyrektorskie na zakończenie każdego semestru

    n-le matematyki

    Diagnoza j. angielski:

    kl. IV –  wrzesień 2023, maj 2024

    kl. V, VI,  VII – maj 2024

    n-le j. angielskiego

    Diagnoza uczniów klas I - wrzesień

     

    Sprawdzian kompetencji ucz. klas III:

    Część polonistyczna:

    Część matematyczna:

    Część społeczno – przyrodnicza:

     

    22.04.2024r.

    23.04.2024r.

    24.04.2024r.

    Próbne egzaminy z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego lub niemieckiego dla uczniów klas VIII

    XI lub XII 2023r. oraz dodatkowe terminy

    n-le j. polskiego, matematyki i j. angielskiego uczący w klasach 8

    OCENIANIE W SZKOLE

    Terminy wystawiania ocen

    08.01.2024r. -

    13.06.2024r. - roczne

    Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanych ocenach:

    • oceny niedostateczne oraz nieodpowiednie i naganne oceny zachowania
    • pozostałe oceny semestralne oraz oceny zachowania

     

    14.12.2023r. – 1 semestr

    21.05.2024r. – roczne

    21.12.2023r. – 1 semestr

    04.06.2024r. - roczne

    SPOTKANIA Z RODZICAMI:

    Dni otwarte

    14.12.2023r.

    22.05.2024r.

    Wywiadówki

    11 – 14 września 2023r.

    20 – 23 listopada 2023r.

    29 – 01  stycznia/ lutego 2024r.

    08 – 11 kwietnia 2024r.

    POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

    Rada organizacyjna przygotowująca

    rok szkolny 2023/2024

    31.08.2023r.

     

    Rada klasyfikacyjna

    11.01.2024r. – 1 semestr

    18.06.2024r. - roczna

    Rada podsumowująca

    • I półrocze
    • II półrocze

     

    07.02.2024r.

    28.08.2024r.

    Rady szkoleniowe:

    19.09.2023r