• SZKOŁA PODSTAWOWA

    NR1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

    KALENDARZ SZKOŁY

    ROK SZKOLNY 2020/2021

     

     

    ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    • 01.09.2020

    Zakończenie roku szkolnego

    • 25.06.2021

    Ferie i dni wolne

    • Zimowa przerwa świąteczna
    • Ferie zimowe
    • Wiosenna przerwa świąteczna

     

    • 23.12.2020 – 01.01.2021
    • 18.01.2021 – 31.01.2021
    • 01.04.2021 – 06.04.2021

    Dodatkowe dni wolne

     

    • 21 i 22 grudnia 2020r.
    • 25, 26, 27 maja 2021r.
    • 4 czerwca 2021r.
    • 23, 24 czerwca 2021r.

    Święta Państwowe

    • Święto Niepodległości
    • Święto Konstytucji 3-go Maja

     

    • 10.11.2020r.  – B. Rydzewska
    • 30.04.2021r. lub 04.05.2021r. – M. Deluga, M. Borowa, D. Pędzich

    Uroczystości szkolne

    • Ślubowanie pierwszych klas
    • Dzień Tabliczki Mnożenia
    • Otrzęsiny klas IV
    • Święto Edukacji Narodowej
    • Dzień Papieski
    • Dzień Praw Dziecka
    • Andrzejki
    • I Ty możesz zostać Św. Mikołajem oraz Wylosuj Anioła
    • Jasełka Bożonarodzeniowe
    • Międzynarodowy Dzień Ochrony Danych Osobowych
    • Dzień Bezpiecznego Internetu
    • Dzień Matematyki
    • Święto Szkoły
    • Międzynarodowy Dzień Książki dla        Dzieci
    • Dzień Ziemi
    • Dzień Europy

     

    • Dzień polskiej niezapominajki
    • Dzień Matki
    • Dzień Dziecka
    • Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka
    • Dzień Zdrowia z programem „Trzymaj formę”
    • Aktywne Szkoły Multisport

     

    • 01.09.2020r. - wicedyrektorzy
    •  02.10.2020 – M. Karpińska
    •  IX. 2020 - SU
    •  SU
    •  M. Osiecka, M. Ryszewska
    •  rzecznik praw dziecka
    •  Wychowawcy klas
    •  K. Brzostek, B. Brzostek

     

    •  M. Osiecka
    •  G. Duda

     

    •  G. Duda
    •  M. Karpińska, G. Predel, A. Tyszka
    •  24.03.2021r. – SU + nauczyciele historii
    •  Biblioteka

     

    •  Izabela Wesołowska
    •  09.05.2021 – A. Lasoń, E. Ślepowrońska, H. Duda, C. Polak
    •  A. Kożuchowska
    •  Wychowawcy klas I - III
    •  Wychowawcy klas I – VIII
    •  Leszek Sommer

     

    •  Anna Kożuchowska

     

    • Marzena Świedzińska

    Konkursy przedmiotowe

    • Konkurs języka polskiego
    • Konkurs matematyczny
    • Konkurs historyczny
    • Szkolne konkursy plastyczne
    • Konkurs języka angielskiego
    • Konkurs bezp.,o ruchu drogowym, p/poż, Akademia Bezpiecznego Puchatka dla klas I
    • Makulatura, zbiórka puszek, baterii

     

    • Konkursy fotograficzne
    • Konkursy recytatorskie
    • Konkurs czytania w ramach obchodów Narodowego Czytania
    • Piosenka dla Babci i Dziadka (I-III)
    • Konkurs recytatorski „Ocalić od zapomnienia”
    • Konkurs plastyczno techniczny „Bombka”
    • SKO
    • Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”
    • Konkurs plastyczny o patronie szkoły dla ucz. Kl. I-III
    • Konkurs wiedzy o patronie szkoły
    • Piosenka filmowa
    • Konkurs wiedzy z języka angielskiego dla ucz. Kl. III

     

    • N–le j. polskiego
    • N-le matematyki
    • N-le historii
    • N-le plastyki
    • N-le j. angielskiego
    • Danuta Brzostek

     

     

    • H. Gruszczyńska,  A. Pych, A. Tułowiecka, A. Kożuchowska
    • A. Kożuchowska
    • N–le j. polskiego
    • N-le bibliotekarze

     

    • Wychowawcy klas I – III
    • N–le j. polskiego

     

    • Katarzyna Trętowska – kl. IV – VII

     

    • Justyna Jakubczyk
    • N–le j. polskiego

     

    • Wychowawcy klas I - III

     

    • B. Rydzewska, L. Kuczyńska
    • K. Trętowska
    • H. Duda

     

    SPRAWDZIANY KOMPETENCJI UCZNIÓW

    Diagnoza j. polski:

    kl. IV –  wrzesień 2020, luty 2021, czerwiec 2021

    n-le j. polskiego uczący w klasach 4

    Diagnoza matematyka:

    kl. IV – wrzesień 2020, luty 2021, czerwiec 2021

    n-le matematyki uczący w klasach 4

    Diagnoza j. angielski:

    kl. IV –  wrzesień 2020

    n-le j. angielskiego uczący w klasach 4

    Diagnoza uczniów klas I - wrzesień

    n-le edukacji wczesnoszkolnej

    Próbny sprawdzian kompetencji ucz. klas III:

    Część matematyczna:

    Część polonistyczna:

    n-le edukacji wczesnoszkolnej

    Próbne egzaminy z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego dla uczniów klas VIII

    XI lub XII 2020r.

    n-le j. polskiego, matematyki i j. angielskiego uczący w klasach 8

    Sprawdzian z zadań otwartych z matematyki w klasach VI i VII

    V 2021r.

    n-le matematyki uczący w klasach 6 i 7

     

    OCENIANIE W SZKOLE

    Terminy wystawiania ocen

    08.01.2021r.;  16.06.2021r.

    Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanych ocenach:

    • oceny niedostateczne oraz nieodpowiednie i naganne oceny zachowania
    • pozostałe oceny semestralne oraz oceny zachowania

     

     

    11.12.2020r.;  21.05.2021r.

     

    18.12.2020r.;  08.06.2021r.

     

    SPOTKANIA Z RODZICAMI:

    Dni otwarte

    04.11.2020r.

    04.03.2021r.

    21.05.2021r.

    Wywiadówki

    14-16.09.2020r.

    8-10.12.2020r.

    14-15.01.2021r.

    26-28.04.2021r.

    POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

    Rada organizacyjna przygotowująca

    rok szkolny 2020/2021

    28.08.2020r.

     

    Rada klasyfikacyjna

    13.01.2021r.

    22.06.2021r.

    Rada podsumowująca

    • I półrocze
    • II półrocze

     

    08.02.2021r.

    26.06.2021r.

    Rady szkoleniowe:

    08.09.2020r.

         

    Zajęcia dodatkowe nauczycieli - I semestr 2020/2021