• KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    NR1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

    ROK SZKOLNY 2022/2023

     

     

    ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    • 01.09.2022

    Zakończenie roku szkolnego

    • 23.06.2023

    Ferie i dni wolne

    • Zimowa przerwa świąteczna
    • Ferie zimowe
    • Wiosenna przerwa świąteczna

     

    • 23.12.2022 – 01.01.2023
    • 13.02.2023 – 26.02.2023
    • 06.04.2023 – 11.04.2023

    Dodatkowe dni wolne

    • 31 października 2022 r.
    • 2 maja 2023 r.
    • 23,24,25 maja 2023 r.
    •  9 czerwca 2023 r.
    •  21, 22 czerwca 2023 r.

    Święta Państwowe

    • Święto Niepodległości – klasy I-III
    • Wychowawcy klas 2
    • Święto Niepodległości – klasy IV – VIII
    • Wychowawcy klas 8
    • Święto Konstytucji 3-go Maja – klasy I - III
    • Wychowawcy klas 3
    • Święto Konstytucji 3-go Maja – klasy IV – VIII
    • Wychowawcy klas 6
    • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych –
     1 marca – klasy IV – VIII
    • p. Beata Rydzewska, p. Jolanta Malec
    • Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów – 24 marca (święto związane z kamieniami przed szkołą) – znicze, wiązanki kwiatów, jakiś akcent
    • p. Beata Rydzewska, p. Jolanta Malec,
     p. Radosław Suchodolski
    • Dzień Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej –
     13 kwietnia
    • p. Radosław Suchodolski
    • Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia
    • p. Beata Rydzewska

     

    Uroczystości szkolne

    • Ślubowanie pierwszych klas – początek października
    • p. B. Sochocka - Lipska

     

    • Otrzęsiny klas IV
    • X. 2022r - SU
    • Dzień głośnego czytania – 29 września
    • Nauczyciele języka polskiego, SU kl. I-III
    • Dzień Tabliczki Mnożenia – 2 października
    • p. M. Karpińska
    • Święto Edukacji Narodowej –
     14 października
    • SU
    • Dzień Papieski – 16 października
    • Nauczyciele religii
    • Dzień Praw Dziecka – 20 listopada
    • rzecznik praw dziecka
    • Światowy Dzień Życzliwości i pozdrowień – 21 listopada
    • SU
    • Andrzejki
    • Wychowawcy klas
    • I Ty możesz zostać Św. Mikołajem oraz Wylosuj Anioła
    • p. K. Brzostek, p. B. Brzostek

     

    • Jasełka Bożonarodzeniowe
    • Nauczyciele religii
    • Międzynarodowy Dzień Ochrony Danych Osobowych – 28.01.2023 r.
    • p. G. Duda
    • Dzień Bezpiecznego Internetu – 8.02.2023 r
    • p. G. Duda
    • Dzień Matematyki
    • p. E. Witkowska
    • Święto Szkoły - akademia –
     24 marca 2023
    • Wychowawcy klas 7
    • Święto Szkoły - konkursy
    • Wiedzy o T. Kościuszce –
     p. E. Polak; plastyczny –
     p. K. Nagórka
    • Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
    • Biblioteka
    • Dzień Ziemi
    • p. I. Wesołowska,
     p. A. Mateusiak, p. J. Dziełak,
     p. K. Nagórka
    • Dzień Europy
    • p. A. Lasoń, p. E. Ślepowrońska,
     p. H. Duda, p. C. Polak,
     p. J. Dziełak
    • Dzień polskiej niezapominajki
    • p.  A. Kożuchowska
    • Dzień Matki
    • Wychowawcy klas I – III (obowiązkowo w klasach I – uroczysta akademia klasowa)
    • Dzień Dziecka
    • Wychowawcy klas I – VIII oraz nauczyciele WF - u
    • Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka
    • p. Leszek Sommer
    • Dzień Babci i Dziadka
    • Wychowawcy klas I – III (obowiązkowo w klasach II – uroczysta akademia)
    • Dzień Zdrowia z programem „Trzymaj formę”
    • p.  Anna Kożuchowska,
     p. M. Świedzińska

    SPRAWDZIANY KOMPETENCJI UCZNIÓW

    Diagnoza j. polski:

    kl. IV –  wrzesień 2022, maj 2023

    kl. V, VI,  VII – maj 2023

    n-le j. polskiego

    Diagnoza matematyka:

    kl. IV, VII, VIII – wrzesień 2022, maj 2023 – kl.IV

    kl. V, VI,  VII – sprawdziany dyrektorskie na zakończenie każdego semestru, kl VIII tylko po 1 semestrze

    n-le matematyki

    Diagnoza j. angielski:

    kl. IV –  wrzesień 2022, maj 2023

    kl. V, VI,  VII – maj 2023

    n-le j. angielskiego

    Diagnoza uczniów klas I – wrzesień

    n-le edukacji wczesnoszkolnej

    Sprawdzian kompetencji ucz. klas III:

    Część matematyczna: maj 2023r.

    Część polonistyczna:  maj 2023r.

    n-le edukacji wczesnoszkolnej

    Próbne egzaminy z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego lub niemieckiego dla uczniów klas VIII

    XI lub XII 2022r. oraz dodatkowe terminy

    n-le j. polskiego, matematyki i j. angielskiego uczący w klasach 8

    OCENIANIE W SZKOLE

    Terminy wystawiania ocen

    do 14 czerwca 2023r.

    Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanych ocenach:

    • oceny niedostateczne oraz nieodpowiednie i naganne oceny zachowania
    • pozostałe oceny semestralne oraz oceny zachowania

     

     

    do 22 maja 2023r.

     

    do 5 czerwca 2023r.

    SPOTKANIA Z RODZICAMI:

    Wywiadówki

    19-22 września 2022r.

    21 – 24 listopada 2022r.

    30.01.23r. – 2.02.23r.

    13 kwietnia 2023r. – klasy 8

    8 – 10 maja 2023r. – klasy 1-7

    POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

    Rada organizacyjna przygotowująca

    rok szkolny 2020/2021

    30.08.2022r.

     

    Rada klasyfikacyjna

    27 stycznia 2023r.

    19 czerwca 2023r.

    Rada podsumowująca

    • I półrocze
    • II półrocze

     

    9 lutego 2023r.

    31 sierpnia 2023r.