• Zdalna Szkoła - kwiecień 2020

    •  

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki wraz z pozostałymi ostrowskimi szkołami została beneficjentem projektu Zdalna Szkoła, dzięki któremu na początku kwietnia 2020 roku  do uczniów naszej placówki trafiło 8 tabletów o wartości 11988,00 zł. Zostały one w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych.

     Od 1 kwietnia 2020 r. samorządy mogły wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była kwota 180 mln zł. To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Blisko 2800 gmin i powiatów zostało usystematyzowanych wg ilości uczniów w szkołach, dla których jest organem prowadzącym oraz zakwalifikowanych do dofinansowania w sześciu kategoriach, tj. maksymalnie do 35 tys. zł dofinansowania lub 45 tys. zł, 60 tys. zł, 70 tys. zł,  80 tys. zł, 100 tys. zł.

     Gmina Ostrów Mazowiecka złożyła Wniosek o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej zakwalifikowała się do dofinansowania.

     Dofinansowanie pozyskano w ramach Projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z:

     Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

     Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

     Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

      

     Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.