• Rekolekcje

    • Rekolekcje wielkopostne w SP1

      

     Na podstawie § 10 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach po uzgodnieniu z proboszczem parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w  dniach 15 - 16 marca br. uczniowie zostają zwolnieni z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

     W tych dniach w szkole nie będą odbywać się zajęcia lekcyjne, a jedynie opiekuńcze dla uczniów klas I-III, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.