• Egzamin Ósmoklasisty

    • marzec - maj 2021
     • KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 8

      Zapraszamy uczniów klas 8 na konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych:

      Język polski:

      • poniedziałki od 1420 do 1505 - pani Emilia Kukwa
      • środy od 1430 do 1515 - pani Lilianna Kuczyńska

      Matematyka:

      • poniedziałki od 1610 do 1655 - pani Anna Tyszka
      • wtorki od 1545 do 1630 - pani Magdalena Karpińska

      Język angielski:

      • czwartki od 1600 do 1645 - pani Ewa Ślepowrońska

      Zainteresowanych prosimy o kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

      Wszystkie spotkania dobywają się w sali 21.

      Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

    • 17.-19.03.2021
     • Egzaminy próbne na podstawie arkuszy przygotowanych przez CKE

      Egzaminy próbne na podstawie arkuszy przygotowanych przez CKE

      W dniach 17 -19 marca br. w szkole zostaną w sposób stacjonarny przeprowadzone ponownie egzaminy próbne dla klas ósmych. Uczniowie tym razem będą pracować na arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które uwzględniają zmiany w wymaganiach wprowadzone na ten rok szkolny.

      Uczniowie powinni dostosować się do zasad reżimu sanitarnego - nie przychodzić, gdy mają objawy choroby, dezynfekować/myć ręce, zachowywać dystans itp. 

      20210217_E8_Test_diagnostyczny_202102171402.pdf 

    • 25.02.2021
     • Zmiana deklaracji językowej

      Zmiana deklaracji językowej

      Przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego na inny nauczany w szkole.

    • 10. - 12.02.2021
     • Egzaminy próbne

      Egzaminy próbne

       W dniach 10 - 12 lutego odbędą się egzaminy próbne dla uczniów klas ósmych.

      Szczegółowy harmonogram został wysłany do zainteresowanych za pomocą e-dziennika.

    • 25.11.2020
     • Oświadczenia rodziców

      Oświadczenia rodziców

      Przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu podczas egzaminu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.

    • 15.10.2020
     • Przyjęcie opinii z PPP oraz zaświadczeń

      Przyjęcie opinii z PPP oraz zaświadczeń

      Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu).

    • 30.09.2020
     • Deklaracje językowe

      Deklaracje językowe

      Uczniowie składają do dyrektora szkoły deklaracje, jaki język obcy nowożytny będą zdawać na egzaminie ómoklasisty.

      Mogą wybrać tylko między językami nauczanymi w szkole, czyli między językiem angielskim a językiem niemieckim.