• Egzamin Ósmoklasisty

    • do 24.02.2022
     • Zmiana deklaracji językowej

      Zmiana deklaracji językowej

      Przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego na inny nauczany w szkole.

    • do 26.11.2021
     • Oświadczenia rodziców

      Oświadczenia rodziców

      Przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu podczas egzaminu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.

    • do 22.11.2021
     • Informacja dla rodziców uczniów o przyznanych przez RP dostosowaniach

      Informacja dla rodziców uczniów o przyznanych przez RP dostosowaniach

      Rodzice są informowani, jakie dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu RP SP1 przyznała ich dzieciom.

      Rodzice mogą zgodzić się na wskazane dostosowania bądź nie.

    • do 15.10.2021
     • Przyjęcie opinii z PPP oraz zaświadczeń

      Przyjęcie opinii z PPP oraz zaświadczeń

      Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu).