• Rozpoczęcie roku szkolnego

      08.09.2020

         Rozpoczynamy nowy rok szkolny w zupełnie nowym porządku. Pandemia wymogła na nas określone zasady postępowania. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowych warunkach. Słowo „nowe” dominuje w naszym obecnym słowniku. Przeżywamy wszyscy tę sytuację na swój własny sposób. Uczniowie ze swoimi wychowawcami rozpoczęli rok w klasach. Wyjątkiem były klasy 4 oraz klasy 1. Szczególnie ten rok szkolny rozpoczęły pierwszaki. Pierwszy raz w historii szkoły odbyło się ślubowanie uczniów podczas rozpoczęcia. Cztery klasy pierwsze zostały podzielona na dwie tury, ze względu na zachowanie odległości. Mimo tych wyjątkowych warunków i bez wcześniejszego przygotowania przyszli uczniowie dzielnie się spisali i zostali pasowani na uczniów SP1 wielkim ołówkiem przez p. dyrektor szkoły Ewę Subdę, a p. v-ce dyrektor Joanna Krzyżak na koniec uroczystości słowami wiersza złożyła życzenia pierwszoklasistom: „Chcę Wam życzyć na początek, by nauka szła jak z płatka, żeby było tyle piątek i szóstek, ile pszczół na polnych kwiatkach. Żeby pochwał było tyle, ile szyszek w gęstym borze, żeby w szkole było milej niż nad rzeką lub nad morzem.

      Danuta Brzostek

     • Witaj Szkoło!

      01.09.2020

      Nowy rok szkolny 2020/2021 przynosi ogromne zmiany nie tylko w działaniu szkół. Zmianie uległa również nasza szkolna strona internetowa. Wszelkie informacje z poprzednich lat możecie znaleźć w archiwum.

      Mamy nadzieję, że przypadnie Wam do gustu portal "Jedynki" w nowej formie!

      Odwiedzajcie nas jak najczęściej i dajcie z siebie wszystko na lekcjach! :)

     • Szanowni Rodzice!  Drodzy Uczniowie!

      01.09.2020

      Z ogromną radością witamy naszych uczniów w progach szkoły. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

      W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.

      Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym
      i na obiektach należących do placówki oraz MOSiR. 

       

      Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

       

      I Przyprowadzanie dziecka do szkoły

       

      1.   Do szkoły uczeń/wychowanek przychodzi  zdrowy, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.

      2.   Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.

      3.   Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.

      4.   Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko do/z placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 1.5 metra. Zobowiązany jest także do używania maseczki zakrywającej usta i nos.

      5.   W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

      6.   W szkole obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku szkoły przez Rodziców i osoby trzecie; w wyjątkowych przypadkach osoby takie mogą wejść po uprzednim uzgodnieniu wizyty z dyrektorem szkoły lub nauczycielem przy zachowaniu dystansu społecznego,
      z wykorzystaniem środków ochrony osobistej (maseczka), zobowiązane są także zdezynfekować ręce przed wejściem lub używać jednorazowych rękawiczek ochronnych.

      7.   Rodzice i osoby trzecie nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba i cel wizyty.

      8.   Rodzice dzieci korzystających ze świetlicy przyprowadzają/odbierają  dziecko, używając wejścia bocznego.

      9.   W szkole zaleca się noszenie maseczek zasłaniających usta i nos w szatni szkolnej oraz podczas wspólnych przerw na korytarzu szkolnym. Nakaz ten nie obowiązuje dzieci
      z klas 1 - III.

      10. Po wejściu do szkoły uczniowie myją dłonie lub je dezynfekują.

      11. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez rodzica zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.

      12. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów. Prosimy Rodziców
      o zwracanie uwagi na zawartość szkolnych plecaków.

      13. Uczeń do szkoły powinien przynieść przybory
      i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

      14. Uczniowie nie mogą dzielić się przyniesionymi do szkoły posiłkami, napojami i przekąskami z innymi uczniami.

       

      II Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

       

      1.     Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta.

      2.     Rodzic oczekuje na zewnątrz szkoły lub wchodzi do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny
      i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

      3.     Uczeń klasy I – VIII, który nie korzysta ze świetlicy, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.

      We wrześniu zawieszamy działanie szatni szkolnej. Po wejściu do szkoły, zmianie obuwia i umyciu rąk uczniowie udają się bezpośrednio do sal lekcyjnych.

      Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

       

      Z poważaniem

      Ewa Subda

      Dyrektor SP1